MATIZOL FUNDAMENT ANTYRADON SUPER MONTAŻ

Opis

Papa asfaltowa zgrzewalna izolacyjna.

Sposób montażu:
zgrzewanie

Gwarancja:
50 lat

Powiązane systemy

Zastosowanie

  • Matizol zastosowanie

    Stanowi barierę zabezpieczającą przed szkodliwym działaniem promieniowania radonowego

  • Matizol zastosowanie

    Wykonywania izolacji przeciwwodnych w systemach wielo- oraz jednowarstwowych (tj. w konstrukcjach ścian oraz na lub pod podłogami lub płytami stykającymi się z gruntem w celu zabezpieczenia przed wodą, wywierającą ciśnienie hydrostatyczne, przechodzącą z gruntu do środowiska wewnętrznego lub z jednej części budowli do innej)

Parametry techniczne

Typ osnowy:

osnowa kompozytowa z folii aluminiowej i welonu szklanego

Grubość:

3,2±0,2mm

Giętkość w niskiej temperaturze:

≤ – 10°C

Maksymalna siła rozciągająca:
– kierunek wzdłuż
– kierunek w poprzek


(450 ± 100) N/50 mm
(350 ± 100) N/50 mm

Wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej:
– kierunek wzdłuż
– kierunek w poprzek


(4±2) %
(4±2) %

Reakcja na ogień:

Klasa F

Oddziaływanie ognia zewnętrznego:

NPD

Wytrzymałość na rozdzieranie gwoździem:
– kierunek wzdłuż
– kierunek w poprzek


(150±50) N
(150±50) N

Ilość m w rolce:

10

Ilość rolek na palecie:

20

Ilość m2 na palecie:

200

X