MOSTOWA EXTRA

Opis

Papa asfaltowa zgrzewalna modyfikowana SBS do wykonywania jednowarstwowych hydroizolacji na betonowych obiektach mostowo-drogowych i kolejowych.

Sposób montażu:
zgrzewanie

Gwarancja:
10 lat

Powiązane systemy

Parametry techniczne

Typ osnowy:

Włóknina poliestrowa

Grubość mm:
Grubość pod osnową mm:

5,0
3,0

Giętkość w niskiej temperaturze:

≤ -20°C

rzesiąkliwość wg IBDM w temp.20°C:

≥ 0,8 MPa

Maksymalna siła rozciągająca:
– kierunek wzdłuż
– kierunek w poprzek


1000
800

Wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej:
– kierunek wzdłuż
– kierunek w poprzek


≥ 40
≥ 45

Reakcja na ogień:

NPD

Oddziaływanie ognia zewnętrznego:

NPD

Przyczepność do podłoża badana metodą „pull-off’:

≥ 0,5

Ilość m w rolce:

5

Ilość rolek na palecie:

24

Ilość m2 na palecie:

120

X